DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 300 ZŁ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów naszego sklepu elpasa.pl są chronione poprzez Politykę Prywatności i przechowywane w siedzibie firmy ELPASA. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu elpasa.pl i przetwarzane w celu realizacji zamównień oraz statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Firma ELPASA nie udostępnia danych osobowych klienta w celach reklamowych i promocyjnych innym firmom, ani żadnym osobom trzecim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  Dz.U. 2014 poz. 827.


Droga Klientko!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuła się komfortowo. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Administrator danych osobowych ("Administrator")

Administratorem Twoich danych osobowych będzie F.P.H.ELPASA. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 72, 32-050 Skawina.  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
1. listownie pod adresem: ul. Mickiewicza 4, 32-050 Skawina 
2. przez e-mail: elpasa@o2.pl lub office@elpasa.pl

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w przez adres e-mail: office@elpasa.pl

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

Cel przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu: 
1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, 
2. marketingu naszych produktów. Jeśli wyrazisz na to chęć będziemy przysyłać Ci newsletter, czyli na wskazany przez Ciebie adres e-mail wyślemy oferty, reklamy a także bony rabatowe naszych produktów. 
3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


Podstawa przetwarzania:

1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)| 
2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 
1. brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie 
2. brak możliwości korzystania z usług Sklepu 
3. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie 

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili - Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 
1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 
2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony 
3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 
4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego -w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania: 
1. dostępu do Twoich danych osobowych, 
2. ich sprostowania, 
3. usunięcia, 
4. ograniczenia przetwarzania, 
5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także:

1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
2. dostawca płatności
3. osoby współpracujące z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające Twoją bieżącą działalność
4. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
5. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
6. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem:

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: office@elpasa.pl

Polityka Cookies (CIASTECZKA)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
1. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika
2. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub z informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl