DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 200 ZŁ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów naszego sklepu elpasa.pl są chronione poprzez Politykę Prywatności i przechowywane w siedzibie firmy ELPASA. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu elpasa.pl i przetwarzane w celu realizacji zamównień oraz statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Firma ELPASA nie udostępnia danych osobowych klienta w celach reklamowych i promocyjnych innym firmom, ani żadnym osobom trzecim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  Dz.U. 2014 poz. 827.


Droga Klientko!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuła się komfortowo. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Administrator danych osobowych ("Administrator")

Administratorem Twoich danych osobowych będzie F.P.H.ELPASA. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 72, 32-050 Skawina.  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
1. listownie pod adresem: ul. Mickiewicza 4, 32-050 Skawina 
2. przez e-mail: elpasa@o2.pl lub office@elpasa.pl

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w przez adres e-mail: office@elpasa.pl

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

Cel przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu: 
1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, 
2. marketingu naszych produktów. Jeśli wyrazisz na to chęć będziemy przysyłać Ci newsletter, czyli na wskazany przez Ciebie adres e-mail wyślemy oferty, reklamy a także bony rabatowe naszych produktów. 
3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


Podstawa przetwarzania:

1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)| 
2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 
1. brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie 
2. brak możliwości korzystania z usług Sklepu 
3. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie 

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili - Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 
1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 
2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony 
3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 
4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego -w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania: 
1. dostępu do Twoich danych osobowych, 
2. ich sprostowania, 
3. usunięcia, 
4. ograniczenia przetwarzania, 
5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także:

1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
2. dostawca płatności
3. osoby współpracujące z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające Twoją bieżącą działalność
4. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
5. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
6. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem:

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: office@elpasa.pl

Polityka Cookies (CIASTECZKA)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
1. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika
2. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub z informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
Darmowa dostawa
Darmowa dostawaod 200 zł
30 dni
30 dnina zwrot
Wysyłka
Wysyłkaw 48h
Masz pytania? Zadzwoń
Masz pytania? Zadzwoń692 433 515